Norge Sverige Danmark Finland

Eldre Nobø mottakere

Benyttes i eldre Nobø panelovner for bruk med R80 enheter.

Nobø RDC 700

Funksjonsenhet (mottaker) for Nobø Enøk og Ikon-ovner/plug inn enhet.

Nobø RSC 700

Funksjonsenhet (mottaker) for Nobø Enøk og Ikon-ovner/plug inn enhet.

Nobø R80 RSC 700 (MAKS 24)

Funksjonsenhet (mottaker) for Nobø Enøk og Ikon-ovner/plug inn enhet.

Nobø R80 RXC 700

Funksjonsenhet (mottaker) for Nobø Enøk og Ikon-ovner/plug inn enhet.