Norge Sverige Danmark Finland

Nobø T32N

Gulvvarme regulator med gulvføler. Forberedt for nattsenking. 14A, 2-polet bryter.

Nobø gulvarmeregulator T32 N er en elektronisk termostat med innebygget nattsenkingsmotstand for regulering av gulvvarme og er beregnet for bruk i våtrom, bad og oppholdsrom. 

Termostaten registrerer temperaturen i gulvet ved hjelp av en gulvføler. Føleren sørger for at termostaten automatisk styrer ut riktig energimengde, slik at gulvets overflatetemperatur holdes konstant. 

I baderom anbefales en gulvtemperatur på mellom 27 og 30 grader. Termostaten kan styre effekter opp til 3220W (14 A) og har innebygget 2-polet bryter samt lysdiode, som viser når spenningen er tilkoblet anlegget. 

Enheten har innebygget ekstra beskyttelse mot overspenninger på nettet. 

1235
84 mm
84 mm
53 mm
0 kg
5492159