Norge Sverige Danmark Finland

Vårt miljøfokus

Glen Dimplex Nordic AS har følgende overordnede mål for vår miljøpolitikk:

Ytre miljø

Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere eventuelle belastninger på det ytre miljø, gjennom å forebygge at de produkter vi tilvirker, benytter, behandler eller omsetter, ikke forårsaker skader på liv, eiendom og miljø. Gjennom lover og forskrifter, oppfølging av avtaler, tillatelser og andre forhold skal vi bidra til å forbedre det ytre miljø.

Våre produkters miljøpåvirkning

Vi skal utvikle våre produkter slik at de minst mulig belaster det eksterne miljø. Dette gjøres bl.a. gjennom å bruke resirkulerbare materialer. Vi vil ved konstruksjon av produkter tilstrebe løsninger som gir grunnlag for miljøvennlige produksjonsprosesser. Våre produkter skal ikke gi utslipp til miljø ved bruk. Ved utrangering skal de på en enkel måte kunne demonteres og resirkuleres.

Miljømål

GDN arbeider for at vår forretningsdrift ikke belaster miljøet og den enkelte arbeider. Vår målsetning skal være å sikre arbeidsmiljøet på en forskriftsmessig måte og våre produkter skal ha en konstruktiv utforming som ikke fører til skader av noen art (liv, eiendom, indre og ytre miljø).

Materiale for nedlasting

Medlemsbevis Renas AS