Karriere

Karriereveier og ansattgoder

Kunnskap og kompetanse er grunnlaget for verdiskapning, konkurranseevne, videre vekst og fremgang for vårt firma. Bare gjennom riktig vedlikehold, effektiv forvaltning og en enda raskere fornyelse av den samlede kompetanse vil vi være i stand til å hanskes med kravene som følger av raske endringer i omgivelsene, teknologien og markedet.

Personlig utvikling og karriereutvikling er både ditt og vårt ansvar. Vi ønsker, og jobber for, at vi skal ha dyktige og fornøyde medarbeidere og vi ser det derfor som en av våre viktigste oppgaver at du hele tiden har muligheten for videre utvikling. Vi verdsetter ulike retninger likt; enten du ønsker en administrativ eller en faglig (teknisk eller merkantil) karriereretning.

Som ansatt i Glen Dimplex Nordic vil du oppleve velordnede sosiale forhold med bl.a. gode pensjons- og forsikringsforhold og fleksibel arbeidstid.

Glen Dimplex Nordic er med og tar samfunnsansvar ved blant annet å alltid skulle ha minst en lærling i bedriften. Vi støtter også opp om utdanningen av TAF-elever.

Glen Dimplex Nordic er godkjent lærebedrift for fagene Automatiker, Industrimekaniker og Produksjonsteknikk.


Har du spørsmål rundt fagopplæring i bedriften, ta kontakt med oss på tlf: 74 82 91 00.

Våre merkevarer

Motta vårt nyhetsbrev

Tlf.: 74 82 91 00 Epost: email@glendimplex.no Glen Dimplex Nordic AS Havnegata 24, Postboks 16, 7502 Stjørdal